Catawba Valley men's basketball vs. Bryant & Stratton 2-6-22