Catawba Valley men's basketball vs. Bryant & Stratton 1-7-23